วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

ประโยชน์ของการกินน้อยรูปน้ำพริกผัก

ประโยชน์ของการกินน้อย โลกของเราจะได้มีอาหารทันกับการบริโภคมากขึ้น ทุกวันนี้กินอาหารสงเคราะห์  และอาหารส่วนใหญ่ปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีชนิดต่างๆ มากมาย.....แม้แต่ข้าวที่เป็นอาหารหลักของคนไทยก็ยังปนเปื้อนไปด้วยสารเคมี  เดี๋ยวนี้หาอาหารที่ปลอดสารพิษยาก....แม้แต่บ้านนอกคอกนา ทำนาก็ยังต้องใช้ปุ๋ยเคมี  ดินเสื่อมคุณภาพ.....เมื่อบริโภคมากก็ย่อมมีสารพิษที่สะสมในร่างกายมาก....อย่างเช่นสมัยนี้มีคนเป็นโรคมะเร็งกันมากขึ้น และก็อายุสั้นลง......โลกถูกพัฒนาให้เจริญขึ้น....แต่ความสุขของคนในสมัยจะน้อยลงไปทุกที.....ทั้งโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน....ทั้งเงินทองก็หายาก....ต้องลำลากกายใจหามา  เมื่อได้มาก็มาซื้อสารเคมีเข้าร่างกายตนเอง.....น่าสงเวชจริงๆ 


การกินน้อย

พระพุทธเจ้าท่านทรงให้พระภิกษุสงค์บริโภคอาหารเวลาเดียว ไม่ฉันอาหารในยามวิกาล  เพื่อให้เรามีร่างกายแข็งแรง โรคน้อย กระปรี้กระเป่า มีความคล่องตัว  มีอืดอาดยืดยาด  เหมือนสมัยนี้ 


ประโยชน์ของการกินน้อย จะทำให้เราไม่อ้วน ทุกวันนี้อาหารส่วนใหญ่เต็มไปด้วยไขมัน เมื่อบริโภคมากๆ  ก็จะทำให้เกิดโรงต่างๆ  ตามมามากมาย

ประโยชน์ของการกินน้อย จะทำให้เราแข็งแรง  เมื่อกินอาหารมากเวลาทำงานจะเกิดความง่วง พอง่วงก็ขี้เกียจ ไม่อยากทำงาน  งานไม่เดินเจ้านายก็บ่น แถมยังถูกตำหนิ ดีไม่ดีไม่ขึ้นเงินเดือน หาทางไล้ออกอีก  โทษของการกินมาก

ประโยชน์ของการกินน้อย จะทำให้เราเป็นโรคน้อย  ทำให้เรามีอายุยืนนาน คนปัจจุบันนี้มองไปทางไหนมีแต่คนอ้วน  คนสมัยก่อน กินน้ำพริกผัก  ไขมันก็ไม่สะสม สมัยบริโภคนิยม  นิยมตามเขาเลยเกิดโทษกับตนเอง....

บทความเพิ่มเติม
สิ่งที่ทำให้ติดอยู่ในโลกแห่งมายา
คนประเภทใดที่ไม่ควรคบ
วิธีทำให้ขับถ่ายง่าย