วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

วิธีสวดคาถาเงินล้านแบบไม่ให้จิตเคลื่อน หรือ ให้จิตทรงตัว


วิธีสวดคาถาเงินล้านแบบไม่ให้จิตเคลื่อน หรือ ให้จิตทรงตัว

เริ่มต้นก็ให้สวด นะโม 3 จบ ให้ลำลึกนึกคุณของพระพุทธเจ้า  พระธรรม  พระสงฆ์  พระปัจเจกพุทธเจ้า หลองพ่อปาน วัดปางนมโค หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง.... วิธีระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า  พระธรรม  พระสงฆ์  ให้อ่านบทความเรื่อง วิธีระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า  พระธรรม พระสงฆ์

เริ่มต้นคือ
หายใจเข้า ให้นึกถึง หรือ ให้ท่อง หรือให้สวดในใจว่า  สัมปจิตฉามิ   (และในขณะเดียวกันก็ให้นึกถึงคาถา หรือ คำว่า สัมปะจิจฉามิ ไหลจากจมูกลงไปศูนย์กลางกาย หรือ เหนือสะดือขึ้นมาประมาณ 3 นิ้ว  หรือตรงกลางอก หรือตรงที่เราหายใจจนสุด  อันนี้ไม่ต้องแปะก็ได้ เพียงแต่เอาพอประมาณ ทุกหัวข้อให้ทำเหมือนกันหมดที่หายใจเข้า ทำคล้ายกับอานาปานสติ  แต่อันนี้ใช้หลายคำเพื่อให้เราได้สวดคำถาเงินล้านด้วย และก็ทำอาปานสติไปด้วย)

หายใจออก ให้นึกถึง หรือ ให้ท่อง หรือให้สวดในใจว่า  นาสังสิโม  (ขณะที่เราหายใจออก ก็ให้นึก  คำว่า นาสังสิโม  ท่องไปด้วย เห็นบทคาไหลออกมาจากศูนย์กลางกาย มาที่จมูก ทุกข้อทำเหมือนกันหมดที่หายใจออก)

หายใจเข้า  ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า   พรหมา
หายใจออก ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า  จะหาเทวา

หายใจเข้า  ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า   สัพเพยักขา
หายใจออก ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า   ปะรายันติ

หายใจเข้า ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า   พรหมา
หายใจออก ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า  จะหาเทวา

หายใจเข้า ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า   พรหมา
หายใจออก ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า  จะหาเทวา

หายใจเข้า ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า   อภิลาภา
หายใจออก ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า   ภะวันตุ เม

หายใจเข้า ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า   มิเตพาหะติ
หายใจออก ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า  พุทธะ

หายใจเข้า ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า   มะอะอุ
หายใจออก ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า  นะโมพุทธายะ

หายใจเข้า ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า   วิระทะโย
หายใจออก ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า   วิระโคนายัง

หายใจเข้า ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า    วิระหิงสา
หายใจออก ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า   วิระทาสี

หายใจเข้า ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า    วิระทาสา
หายใจออก ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า   วิระอิตถิโย

หายใจเข้า ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า    พุทธัสสะ
หายใจออก ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า   มาณีมามะ

หายใจเข้า ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า   พุทธัสสะ
หายใจออก ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า   สะวาโหม

หายใจเข้า ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า   สัมประติจฉามิ
หายใจออก ให้นึกถึง หรือ ท่องคำว่า   เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ

ให้สังเกตถ้าทำแบบนี้แล้วจิตของเรายังเคลื่อนออกจากตัวคาถา หรือ ทำแล้วจิตเราไม่ทรงตัว  หรือยังคิดนั่นคิดนี้อยู่ อันนี้ไม่ได้ผล...ต้องลองฝืนทำไปหลายครั้ง....เพราะฝึกอารมณ์ให้ทรงตัวหรือเขาถึงฌานนั้นต้องหมั่นฝึกทำทุกวัน ไม่ใช่ทำวันเดี่ยวก็เลิก แล้วก็กลับมาทำใหม่  ทำๆ หยุดๆ ทำแบบนี้กีปีกีชาติก็ไม่เห็นผล

แต่วิธีนี้ต้องใช้เวลาพอสมควร กว่าจะครบ 108 จบ ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง หรือ อาจถึง2 ชั่วโมงต่อวัน และคนที่เคยสวดเร็วๆ ก็จะช้าลงเพราะเราสวดไปด้วยแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไปด้วย  ถ้าทำจิตให้ทรงได้หรือ ไม่เคลื่อนไป ก็รับประกันว่ารวยเร็ว.....หากวิธีนี้ยาก  หรือ  ไม่ได้ผล  ให้หาวิธีที่เหมาะกับตนเอง  เพราะผู้เขียนเป็นเพียงแต่ผู้บอกทาง....ส่วนท่านจะเดินไปทางไหนก็แล้วแต่ทางที่ท่านถนัด....เอาเป็นว่าสวดแบบใหนก็ได้ไม่ให้จิตเราเคลื่อนออกจากตัวคาถาเงินล้านก็พอ....